اخبار اخبار جلسات

جلسه مدیریت ستاد بحران شهرداری فرخ شهر

سایز متن

شناسایی نقاط حادثه خیز در زمان بحران

 

اولین جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری فرخ شهر روز یکشنبه مورخ 1402/7/23 در محل دفتر شهردار با حضور اعضای ستاد بحران برگزار گردید. در این جلسه نقاط حادثه خیز شهر در زمان بحران شناسایی و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

برچسب ها :