اخبار اخبار جلسات

نام گذاری بوستان ورودی شهرستان فرخ شهر بنام خادم الرضا (شهید جمهور)

سایز متن

با عنایت به خدمات ارزشمند رئیس جمهور شهید و همراهانشان با دستور مهندس نظری شهردار محترم فرخ شهر بوستان ورودی شهر از سمت پلیس راه بنام خادم الرضا شهید جمهور نام گذاری شد و در تاریخ 1403/03/10 با حضور معاونت عمرانی استاندار دکتر حیدری و اعضای شورای اسلامی این شهرستان رو نمایی شد.

برچسب ها :