اخبار اخبار جلسات

معارفه سرپرست حراست شهرداری فرخ شهر

سایز متن

غلامرضا قادری به عنوان سرپرست حراست شهرداری فرخ شهر معرفی گردید

 

با حکمی از طرف مدیر کل حراست استانداری آقای غلامرضا قادری به عنوان سرپرست حراست شهرداری فرخ شهر منصوب گردید .

برچسب ها :
  • حراست