اخبار پروژه‌های عمرانی

پروژه بلوک فرش شهرک قائمیه فرخ شهر

سایز متن

اجرای پروژه بلوک فرش شهرک قائمیه فرخ شهر گامی دیگر به سوی زیبایی و توسعه منطقه

این پروژه به مساحت 700 متر مربع در خیابان ضلع شرقی در حال انجام است.

برچسب ها :
  • سنگ فرش