اخبار پروژه‌های عمرانی

اجرای آسفالت خیابان بیست متری شهرک مهتاب (خارو)

سایز متن

این خیابان نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی شهر به ویژه خیابان ۱۷ شهریور خواهد داشت.

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری فرخ شهر ، عملیات اجرای آسفالت خیابان بیست متری شهرک مهتاب (خارو) به طول 1200 متر ، حدفاصل انتهای خیابان حریر تا انتهای خیابان دهقان آغاز شد .این خیابان نقش بسیار مهمی در کاهش بار ترافیکی شهر به ویژه خیابان ۱۷ شهریور خواهد داشت.

 

برچسب ها :