اخبار پروژه‌های عمرانی

ساماندهی ورودی شهر از سمت پل سلیمان خاطر

سایز متن

یکی از مطالبات جدی شهروندان فرخ‌شهر، ساماندهی ورودی های شهر میباشد

 

یکی از مطالبات جدی شهروندان فرخ‌شهر، ساماندهی ورودی های شهر می بود زیرا ورودی ها می تواند نمایانگر فرهنگ و ظرفیت‌های شهر باشد و باید برای مسافرین جذابیت و جاذبه داشته باشد. در همین راستا شهرداری فرخ شهر ساماندهی و زیبا سازی ورودی های شهر  را در دستور کار خود قرار داد و اقدام به ساماندهی ورودی شهر از سمت اصفهان نمود .

برچسب ها :