اخبار پروژه‌های عمرانی

پروژه دیوار یار مهربان

سایز متن

شهردار فرخ شهر هدف از این پروژه را زیبا سازی و مبلمان شهری و همچنین ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی اعلام نمود.

 

شهرداری فرخ شهر در راستای زیبا سازی و مبلمان شهری و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی پروژه دیوار یار مهربان را در بلوار 22 بهمن جنب مدرسه شهید مهدی زاهدی آغاز نمود . 

برچسب ها :
  • کتاب و کتابخوانی - دیوار یار مهربانن