اخبار پروژه‌های عمرانی

کف سازی مسیل کمربندی شهید رجب پور

سایز متن

2200 متر مربع کف سازی مسیل

 

شهرداری فرخ شهر در راستای هدایت آبهای سطحی و سیلابها و اجرای مصوبات ستاد بحران نسبت به اجرای دیوارها و کف سازی و بتن ریزی مسیل کمربندی شهید رجب پور اقدام نمود . شایان ذکر است مساحت کف سازی این مسیل حدود 2200 متر مربع میباشد .

برچسب ها :