اخبار پروژه‌های عمرانی

بلوک فرش پیاده روهای خیابان دانش

سایز متن

1200 متر مربع بلوک فرش در کمترین زمان به صورت جهادی

 

شهرداری فرخ شهر در آخرین ماهای فصل کاری تصمیم به اجرای پروژه بلوک فرش خیابان دانش گرفت و این پروژه با مساحت 1200 متر مربع با نظارت تیم فنی شهرداری آغاز گردید .

برچسب ها :