اخبار پروژه‌های عمرانی

آماده سازی پارکینگ ماشین های سنگین و اجرای کانال خیابان صنعت در مجتمع فن آوران

سایز متن

مهندس نظری شهردار فرخ شهر هدف از اجرای پروژه خیابان صنعت را هدایت آبهای سطحی نا‌شی از بارندگی و آماده سازی خیابان جهت زیرسازی و آسفالت دانست و همچنین ایشان هدف از تکمیل پروژه پارکینگ ماشین های سنگین را خارج نمودن کامیونها از سطح شهر، ممنوع نمودن ورود کامیون به داخل شهر، کاهش تصادفات و... اعلام نمود. به گفته مهندس موسوی ناظر پروژه خیابان صنعت ، این پروژه دارای 500 متر طول کانال می‌باشد که به صورت پیمانی در حال انجام می‌باشد و پیش بینی میگردد تا یک ماه آینده این پروژه به بهره برداری خواهد رسید .

برچسب ها :