اخبار پروژه‌های عمرانی

پیشرفت پروژه جدول بندی و بلوک فرش در خیابان شهداء و میدان انقلاب

سایز متن

به گفته شهردار فرخ شهر این پروژه در مرکز شهر با 200 متر خاک برداری و تخریب بتن، 500 متر طول جدول و 1500 متر مربع بلوک فرش در حال انجام می باشد. روابط عمومی شهرداری فرخ شهر

برچسب ها :