اخبار پروژه‌های عمرانی

پیشرفت کار در اجرای جدول و بلوک فرش بلوار 15 خرداد

سایز متن

به گفته شهردار فرخ شهر پروژه جدول بندی و بلوک فرش در بلوار 15 خرداد با 50 درصد پیشرفت در مسیر نهایی شدن می باشد. این پروژه با 200 متر مکعب خاک برداری و تخریب بتن ، 600 متر طول جدول بندی و 1000 متر مربع بلوک فرش جهت بهره برداری همشهریان گرامی و رفاه حال مغازه داران و همچنین زیباسازی شهر در حال انجام می باشد. روابط عمومی شهرداری فرخ شهر

برچسب ها :