آگهي اجاره سه باب مغازه در پارک سرچشمه شهر فرخ شهر – نوبت اول

مزايده

کد خبر: 36213 تاریخ انتشار: 1400/10/27
نمایش: 184
اخبار
   شهرداري  فرخ شهر به استناد تبصره ذيل  بند 14 ماده 80 قانون شوراها و ماده 35  آئين نامه مالي شهرداريها ، پيش بيني بودجه سال 1400 و نظريه کارشناس رسمي دادگستري در نظر دارد اقدام به  اجاره سه باب مغازه واقع درپارک سرچشمه شهر فرخ شهر به شرح جدول ذيل از طريق برگزاري مزايده کتبي بنمايد،لذا از متقاضيان دعوت بعمل مي آيد جهت اخذ اسناد مزايده و کسب اطلاعات بيشتر تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ 1400/10/30 به سامانه ستاد يا به شهرداري فرخ شهر مراجعه نمايند.
   رديف شماره مغازه ميزان اجاره بهاء
ماهيانه ريال
ميزان اجاره بهاء
ساليانه ريال
مبلغ ضمانت نامه شرکت در مزايده ريال
1 1 6.000.000 72.000.000 7.200.000
2 2 6.000.000 72.000.000 7.200.000
3 3 6.000.000 72.000.000 7.200.000
 
 
 
حامد فروزنده
شهردار
 

مشخصات خبر

مولف: داریوش رمضانی

افزودن دیدگاه

پیوندها
 
                                          

                          

 

آمار سایت

آنلاین ها
24
امروز
379
دیروز
593
هفته
4205
ماه
145712
کل
1112099
 

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟