آگهي مزايده فروش زمين فن آوران و کوچه اسفندياري

آگهي مزايده فروش زمين

کد خبر: 26183 تاریخ انتشار: 1400/06/20
نمایش: 535
اخبار
   شهرداري  فرخ شهر به استناد تبصره  بند 14 ماده 80 قانون شوراها و ماده 35  آئين نامه مالي شهرداريها  و  پيش بيني بودجه سال 1400 در نظر دارد اقدام به  فروش 2 پلاک زمين با کاربري کارگاهي در مجتمع فن آوران ( مزايده نوبت اول )  و 2  پلاک زمين  با کاربري مسکوني در کوچه اسفندياري ( مزايده نوبت دوم  )   به شرح جدول ذيل  از طريق برگزاري مزايده کتبي بنمايد  لذا از متقاضيان دعوت بعمل مي آيد جهت اخذ اسناد مزايده و کسب اطلاعات بيشتر به شهرداري فرخ شهر مراجعه يا با شماره تلفن 03832428877 تماس حاصل نمايند.
ليست پلاکها  به شرح ذيل مي باشد:
رديف  شماره پلاک آدرس  مساحت- متر مربع قيمت واحد قيمت کل – ريال مبلغ ضمانت نامه
ريال
آخرين تاريخ
شرکت در مزايده
1 G97 مجتمع فن آوران 375 35.000.000 13.125.000.000 1.312.500.000 1400/7/3
2 G98 مجتمع فن آوران 375 31.000.000 11.625.000.000 1.162.500.000 1400/7/3
3 N6 کوچه اسفندياري 234.44 37.000.000 8.674.280.000 867.428.000 1400/7/6
4 N8 کوچه اسفندياري 201.35 32.000.000 6.443.200.000 644.320.000 1400/7/6
 
 
حامد فروزنده
شهردار

افزودن دیدگاه

پیوندها
 
                                          

                          

 

آمار سایت

آنلاین ها
23
امروز
158
دیروز
358
هفته
3044
ماه
123470
کل
1157005
 

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟