آگهي اجاره 4 باب مغازه در مجتمع فن آوران شهر فرخ شهر – نوبت دوم

آگهي مزايده عمومي نوبت دوم

کد خبر: 26172 تاریخ انتشار: 1400/04/21 12:07:29
نمایش: 617
اخبار
     شهرداري  فرخ شهر به استناد تبصره ذيل  بند 14 ماده 80 قانون شوراها و ماده 35  آئين نامه مالي شهرداريها  ،  پيش بيني بودجه سال 1400 و نظريه کارشناس رسمي دادگستري به شماره 274/  10 مورخ 1400/03/16   در نظر دارد اقدام به  اجاره 4 باب مغازه واقع در مجتمع فن آوران شهر فرخ شهر  به شرح جدول  ذيل از طريق برگزاري مزايده کتبي بنمايد ، لذا از متقاضيان دعوت بعمل مي آيد جهت اخذ اسناد مزايده و کسب اطلاعات بيشتر تا  پايان  وقت اداري روز  سه شنبه مورخ 1400/04/29 به شهرداري فرخ شهر مراجعه يا با شماره تلفن 03832428877 تماس حاصل نمايند.
   رديف شماره مغازه مساحت
متر مربع
آدرس ميزان اجاره بهاء
ماهيانه ريال
ميزان اجاره بهاء
ساليانه ريال
مبلغ ضمانت نامه شرکت در مزايده ريال تاريخ عقد قرارداد اجاره
 
1 1 40 مجتمع فن آوران 6/500/000 78/000/000 7/800/000 1400/05/05
 
2 5 40 مجتمع فن آوران 6/500/000 78/000/000 7.800.000 1400/06/25
 
3 7 60 مجتمع فن آوران 6/000/000 72/000/000 7.200.000 1400/05/05
 
4 11 60 مجتمع فن آوران 6/000/000 72/000/000 7/200/000 1400/06/25
 
 
 
حامد فروزنده
شهردار
 

افزودن دیدگاه

پیوندها
 
                                          

                          

 

آمار سایت

آنلاین ها
153
امروز
462
دیروز
593
هفته
4205
ماه
145712
کل
1112182
 

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟