آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى شهر فرخ شهر

آگهى

کد خبر: 16158 تاریخ انتشار: 1400/03/23 09:12:15
نمایش: 984
اخبار
بسمه تعالي
استانداري چهارمحال و بختياري
فرمانداري شهرکرد
فرم شماره 28 
شماره:1000883-6-ش
تاريخ:1400/03/17
    آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى شهر فرخ شهر
در اجراي ماده 54 قانون انتخابات و ماده 56 آيين نامه اجرايي، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه شهر فرخ شهر مي رساند که ششمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 28/03/1400 برگزار مي شود و اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر فرخ شهر به شرح زير مي باشد:
 1. آقاي بابك آقائي مشهور به بابك فرزند عبدالمحمد کد نامزد 124
 2. آقاي سالار اميدي فرزند سهراب کد نامزد 125
 3. آقاي مسعود باقري قهفرخي فرزند حسين کد نامزد 126
 4. آقاي مصطفي باقري قهفرخي فرزند فرهاد کد نامزد 127
 5. آقاي وحيد برزگرقهفرخي فرزند غضنفر کد نامزد 128
 6. خانم شيدا بهادر فرزند عباس کد نامزد 141
 7. آقاي رضا جمشيدي فرزند جعفرقلي کد نامزد 142
 8. آقاي امين دهقاني قهفرخي فرزند هوشنگ کد نامزد 147
 9. آقاي رضا رضائي فرزند قاسمعلي کد نامزد 148
 10. آقاي محسن رمضاني قهفرخي فرزند حسين کد نامزد 149
 11. آقاي فرامرز سديان فرزند مهديقلي کد نامزد 152
 12. آقاي محمدرضا سميع قهفرخي فرزند عبدالرضا کد نامزد 154
 13. خانم اکرم شكوهيان قهفرخي فرزند بهزاد کد نامزد 156
 14. آقاي سيدصادق طاهريان فرزند سيدسعيد کد نامزد 158
 15. آقاي روح اله عباسي سورشجاني فرزند عبداله کد نامزد 161
 16. آقاي رامين عزيزي فرزند اسدالله کد نامزد 162
 17. آقاي حمزه علي علم دارقهفرخي فرزند محمد کد نامزد 164
 18. آقاي دانيال فتوحي قهفرخي فرزند داريوش کد نامزد 165
 19. آقاي حبيب کاوسي قهفرخي فرزند احمد کد نامزد 167
 20. آقاي علي کريمي قهفرخي فرزند نگهدار کد نامزد 168
 21. آقاي امير کريمي نژاد فرزند احمد کد نامزد 169
 22. آقاي برومند کياني فرزند فرامرز کد نامزد 172
 23. خانم منير مرتضوي فرزند سيدرضاقلي کد نامزد 174
 24. آقاي اسماعيل مقدس قهفرخي فرزند ابراهيم کد نامزد 176
 25. آقاي صادق ملكي فرزند نجف قلي کد نامزد 178
 26. آقاي حميد مهربان قهفرخي مشهور به حميد فرزند احمد کد نامزد 179
 27. آقاي سيدسجاد موسويان قهفرخي فرزند علي کد نامزد 182
 28. آقاي سيدبهروز موسوي قهفرخي فرزند سيدجواد کد نامزد 184
 29. آقاي عقيل موسوي قهفرخي فرزند ابراهيم کد نامزد 186
 30. آقاي سيدحسام هاتفي قهفرخي فرزند سيداسماعيل کد نامزد 187
 31. آقاي محمدجواد يحيي پورقهفرخي فرزند شهريار کد نامزد 189
توجه :
 1. نظر به اينكه تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي اين شهر 5 نفر اسـت ، رأي دهـندگان در روز اخذرأي فـقط اسامي تعداد حداکثر 5 نفـر را مي توانند در برگ رأي بنويسند.
 2. هيأت اجرايي شهرستان مستقر در فرمانداري شهر کرد در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي کشور از تاريخ انتشار اين آگهي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذرأي ، آماده دريافت شكايات انتخاباتي مي باشد.
 3. شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذيل ماده 70 آيين نامه اجرايي ، مشخصات شاکي يا شاکيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل کار يا سكونت شاکي يا شاکيان را داشته باشد.
عبدالعلي ارژنگ
فرماندار شهرستان شهرکرد

افزودن دیدگاه

پیوندها
 
                                          

                          

 

آمار سایت

آنلاین ها
206
امروز
605
دیروز
961
هفته
6322
ماه
141995
کل
1244823
 

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟