آگهي مناقصه عمومي نوبت اول

کد خبر: 15793 تاریخ انتشار: 1396/08/08 09:39:02
نمایش: 2267
اخبار
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول
1-نام دستگاه مناقصه گذار : شهرداري فرخ شهر
2-آدرس دستگاه مناقصه گذار : استان چهار محال و بختياري فرخ شهر ميدان معلم شهرداري فرخ شهر و شماره تلفن تماس 03832422400 واحد امور قرارداد ها
3-موضوع مناقصه :
1-3- واگذاري عمليات خدمات شهري شهرداري فرخ شهر به مبلغ برآورد اوليه 000/000/000/11 ريال براي يکسال
2-3- واگذاري عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز شهري فرخ شهر به مبلغ برآورد اوليه 000/000/800/6 ريال براي يکسال
3-3- واگذاري 9 فعاليت خدماتي و عمراني شهرداري فرخ شهر به مبلغ برآورد اوليه 000/000/000/17  ريال براي يکسال
4-مجوزات : بر اساس بند 1 صورتجلسه شماره 9 مورخ 3/8/96  شوراي اسلامي شهر فرخ شهر
5-فقط شرکتهاي واجد الشرايط و داراي صلاحيت پيمانکاري از اداره کار تعاون ، کار و رفاه اجتماعي مي توانند در مناقصه شرکت نمايند .
6-مبلغ ضمانت نامه جهت شرکت در مناقصه عمليات خدمات شهري 000/000/550 ريال ، مناقصه حفظ و نگهداري فضاي سبز 000/000/340 ريال و انجام 9 فعاليت خدماتي و عمراني شهرداري فرخ شهر 000/000/850 ريال مي باشد .
7-قيمت فروش اسناد مناقصه براي هر کدام از امور فوق مبلغ 000/000/3 ريال است که شرکت گنندگان مي بايست به حساب شماره 0110075199002 نزد بانک ملي بنام شهرداري فرخ شهر واريز گردد .
8-مهلت فروش اسناد مناقصه : تا پايان وقت اداري رو  شنبه  مورخ 27/8/96 مي باشد .
9-آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه :پايان وقت اداري روز دوشنبه  مورخ 29/8/96 مي باشد .
10-زمان برگزاري جلسه کميسيون معاملات شهرداري و بازگشايي پاکات روز سه شنبه مورخ 30/8/96 ساعت 12:30 مي باشد .
11-هزينه چاپ آگهي تبليغات بر عهده برنده مناقصه مي باشد .
12-ساير شرايط و جزئيات در اسناد مناقصه و شرح خدمات مي باشد .
13-شهرداري در رد يا  قبول پيشنهادات قيمت مختار است .
 
سيد عبدالحسين حسيني
شهردار فرخ شهر

مشخصات خبر

مولف: سید اصغر موسوی
عکاس :سید رضا موسوی

افزودن دیدگاه

پیوندها
 
                                          

                          

 

آمار سایت

آنلاین ها
160
امروز
6
دیروز
325
هفته
3831
ماه
131123
کل
1276846
 

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟