سرکار خانم معصومه کيانپور به عنوان اولين شهردار زن در سال 1386 استان چهار محال و بختياري

سرکار خانم معصومه کيانپور به عنوان اولين شهردار زن در سال 1386 استان چهار محال و بختياري

بسمه تعالي
 
سوابق علمي و پژوهشي، فرهنگي، اجتماعي و اجرايي
 
 
نام و نام خانوادگي : معصومه کيانپور      
فرزند:                  منصور                  تاريخ تولد: 02/02/1348    شماره شناسنامه: 13654                        محل صدور: شهرکرد                      
شماره ملي: 4620137243
شماره تلفن همراه : 09138822810
 
 
ايميل: M.kianpour48@yahoo.com  
آدرس: تهران ميدان رسالت خيابان هنگام کوچه شهيد عمراني پلاک 31 طبقه سوم واحد 4                                            کد پستي :  1677747744  
 
 
           
رديف مقطع رشته تحصيلي نام دانشگاه معدل سال اخذ مدرک
1 کارشناسي ارشد مهندسي معمار دانشگاه شهيد بهشتي تهران 25/16 1375
2 دکتري جغرافيا گرايش برنامه ريزي شهري پژوهشگاه شاخص پژوه دانشگاه اصفهان - در حال تحصيل
 
 
 
عنوان پايان نامه کارشناسي ارشد: بيمارستان پيش ساخته موبايل
عنوان پايان نامه دکتري: تدوين اطلس گردشگري ايران با تاکيد بر گردشگري شهري
 
 
 
 
 
 
 
 
الف. سوابق جرايي 
 
رديف سمت محل کار تحت نظارت از سال تا سال
1 رئيس آتليه معماري و طراح مهندسين مشاور پژوهش و معماري (اصفهان) مهندسين مشاور پژوهش و معماري (اصفهان) 1374 1375
2 کارشناس و طراح دفتر طرح و برنامه ي شهرداري (ساري) شهرداري استان مازندران 1375 1376
3 طراح شرکت مهندسين مشاور معمار و شهرساز باغتخت (تهران) شرکت مهندسين مشاور معمار و شهرساز باغتخت (تهران) 1376
1379
1377
1383
4 مسئول دفتر طراحي و خدمات مشاوره اي سازمان همياري شهرداري (شهرکرد) سازمان همياري شهرداري هاي استان چهارمحال و بختياري 1377 1379
5 کارشناس شهرسازي و معماري معاونت شهرسازي سازمان مسکن و شهرسازي استان چهارمحال و بختياري سازمان مسکن و شهرسازي استان چهارمحال و بختياري 1383 1386
6 عضو کميسيون فني و عمران شوراي اسلامي شهر شهرکرد شوراي اسلامي شهر شهرکرد 1382 1386
7 عضو شوراي اسلامي شهر فرخشهر (دوره­ي سوم) شوراي اسلامي شهر فرخشهر 1386 1392
8            رئيس کميسيون فني و عمران شوراي اسلامي شهر فرخشهر شوراي اسلامي شهر فرخشهر 1386 1392
9 شهردار فرخشهر شهرداري فرخشهر شهرداري فرخشهر 1386 1386
10 عضو سازمان نظام مهندسي
پايه ارشد طراحي- نظارت و اجرا
سازمان نظام مهندسي استان چهار محال بختياري    سازمان نظام مهندسي استان چهار محال بختياري 1379 تا کنون
11 عضو شوراي داوري سازمان نظام مهندسي استان چهارمحال و بختياري سازمان نظام مهندسي استان چهارمحال و بختياري 1385 1388
12 عضو اصلي هيئت رئيسه شوراي مشورتي سازمان نظام مهندسي استان چهارمحال و بختياري سازمان نظام مهندسي استان چهارمحال و بختياري 1385 1388
13 نائب رئيس گروه نظارت عاليه سازمان نظام مهندسي استان چهارمحال و بختياري سازمان نظام مهندسي استان چهارمحال و بختياري 1385 1388
14 عضو هيئت رئيسه گروه تخصصي معماري سازمان نظام مهندسي استان چهارمحال و بختياري سازمان نظام مهندسي استان چهارمحال و بختياري 1385 1388
15 کارشناس رسمي دادگستري در رشته معماري داخلي و تزئينات گروه ساختمان کانون کارشناسان رسمي دادگستري استان چهارمحال و بختياري کانون کارشناسان رسمي دادگستري 1388 تاکنون
16 طراح شرکت مهندسين مشاور پلشير (اصفهان) شرکت مهندسين مشاور پلشير (اصفهان) 1383 1391
17 مدير عامل، طراح و ناظر شرکت مهندسين مشاور کوشک باغ کهن شرکت مهندسين مشاور کوشک باغ کهن 1389 1393
18 عضو شوراي اسلامي شهر شهر فرخشهر (دوره­ي چهارم) شوراي اسلامي شهر فرخشهر 1392 1396
19 رئيس کميسيون فني و عمران شوراي اسلامي شهر فرخ شهر شوراي اسلامي شهر فرخ شهر 1392 1396
20 تدريس دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد، فارسان و اردل دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد 1386 1390
21 معاون امور عمراني شرکت توسعه و عمران زاگرس (شهرکرد) شرکت توسعه و عمران زاگرس 1393 1394
22 معاون معماري و شهرسازي شرکت نوسازي عباس آباد (تهران) شرکت نوسازي عباس آباد (تهران) 1394 1395
23 دبير شوراي عالي فني شرکت نوسازي عباس آباد شرکت نوسازي عباس آباد شرکت نوسازي عباس آباد 1394 1395
24 مديرعامل شرکت مهندسين مشاور سيما شهر آفرين فرتاک شرکت مهندسين مشاور سيما شهر آفرين فرتاک 1395 1396
 
 
ب. لوح هاي تقدير کسب شده
 
رديف موضوع مرجع صادر کننده سال
1 تقدير نامه مدير عامل شرکت نوسازي عباس آباد تهران 1394
2 تقدير نامه فرماندار شهرستان شهرکرد 1394
3 تقدير نامه نماينده مردم حوزه انتخابيه شهرستان­هاي شهرکرد، سامان، بن 1394
4 تقدير نامه دبير شوراي عالي سامانه مديريت HSE شهرداري تهران 1394
5 سپاس نامه رئيس شوراي اسلامي و شهردار شهر فرخشهر 1393
6 لوح سپاس مدير کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان چهارمحال و بختياري 1390
7 لوح تقدير رئيس شوراي اسلامي شهر فرخ شهر 1387
8 تقدير نامه مدير عامل جمعيت هلال احمر استان چهارمحال و بختياري 1386
9 لوح تقدير رئيس شوراي اسلامي شهر فرخ شهر 1385
10 تقدير نامه نماينده مردم حوزه انتخابيه شهرستان هاي شهرکرد سامان و بن 1385
11 لوح تقدير مدير اداره کل راه و شهرسازي 1385
 
ج. دوره هاي سپري شده و گواهينامه هاي اخذ شده 
 
رديف نام دوره محل مرجع صادر کننده سال
1 سمينار آموزشي آشنايي با صرفه جويي در مصرف انرزي شهرکرد دفتر تدوين و ترويج مقررات ملي ساختمان 1382
2 The URBAN Management Conference زيبا کنار- گيلان کنگره تخصص مديريت شهري ايران 2014
3 The CRISIS Management Conference زيبا کنار-گيلان کنگره تخصص مديريت شهري ايران 2014
4 The TOURISM Management Conference          زيبا کنار -گيلان کنگره تخصص مديريت شهري ايران 2014
5 The URBAN DEVELOPMENT Management Conference زيبا کنار -گيلان کنگره تخصص مديريت شهري ايران 2014
6 The ADVANCED URBAN Management Conference زيبا کنار-گيلان کنگره تخصص مديريت شهري ايران 2014
7 CERTIFICATE OF PARTICIPATION زيبا کنار-گيلان کنگره تخصص مديريت شهري ايران 2014
8 The URBAN ECONOMICS Management Conference زيبا کنار-گيلان کنگره تخصص مديريت شهري ايران 2014
9 The URBAN SERVICES Management Conference زيبا کنگره تخصص مديريت شهري ايران 2014
10 آشنايي شوراهاي اسلامي شهر با وظايف، قوانين و مقررات شهرکرد استانداري چهارمحال و  بختياري 1392
11 آشنايي با رصد خانه ملي علم و فناوري اصفهان پژوهشگاه مهندسي بحرا­ن­هاي طبيعي 1392
12 آشنايي با سيستم آموزشي پژوهش محور اصفهان پژوهشگاه مهندسي بحران­هاي طبيعي 1392
13 آشنايي با سيستم آموزشي تکنولوژي فکر اصفهان پژوهشگاه مهندسي بحران­هاي طبيعي 1392
14 حدود ثبتي شهرکرد کانون کارشناسان رسمي دادگستري 1389
16 تيم سازي و شيوه هاي کار گروهي شهرکرد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان چهارمحال و بختياري 1386
17 مديريت موثر وقت شهرکرد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان چهار محال و بختياري 1386
18 مديريت شهري ، روستايي تهران سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور 1386
19 کارگاه آموزشي، تخصصي آشنايي با مواد و مصالح نوين ساختماني تهران سازمان نظام مهندسي ساختمان 1386
20 اولين دوره آموزش شهرداران کشور تهران سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور 1386
21 همايش اصول و مفاهيم سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي ( GIS ) شهرکرد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان چهارمحال و بختياري 1383
22 کارگاه کاربرد انرژي هاي خورشيدي در ساختمان شهرکرد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان چهارمحال و بختياري 1383
23 سمينار آموزشي آشنايي با بازرسي جوش ابنيه فلزي تهران مرکز پژوهش و مهندسي جوش ايران 1381
 
 
* لازم به ذکر است، تمامي مستندات مربوط به موارد فوق، قابل ارائه مي باشد.
 
معصومه کيانپور
 

پیوندها 
                                          

                          

 

آمار سایت

آنلاین ها
72
امروز
469
دیروز
1311
هفته
5990
ماه
129395
کل
285347
 

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟