آئين استقبال از بهار

کد خبر: 15849 تاریخ انتشار: 1396/12/19 08:02:44
نمایش: 1146
اخبار
مسئولين و سازمانهاي مردم نهاد بخش فرخ شهر با نظافت وپاکسازي ورودي شهر به استقبال بهار رفتند
سئولين و سازمانهاي مردم نهاد بخش فرخ شهر با نظافت وپاکسازي ورودي شهر به استقبال بهار رفتند پاکبانان شهرداري ودوست داران محيط زيست امروز مسير پليس راه تا شهرک صنعتي را نظافت مي کنند هر چند که واحد خدمات شهري شهرداري با همراهي وهمکاري شهروندان طرح هر جمعه يک محله را مدتي است اجرا مي کند وبا استقبال خوب مردم عزيز مواجه گرديد واکثر محلات شهر پاکسازي گرديده‌است