آگهي مناقصه عمومي نوبت سوم

کد خبر: 15822 تاریخ انتشار: 1396/10/15
نمایش: 467
اخبار
 1. نام دستگاه مناقصه گذار : شهرداري فرخ شهر
 2. آدرس دستگاه مناقصه گذار : استان چهار محال و بختياري فرخ شهر ميدان معلم شهرداري فرخ شهر و شماره تلفن تماس 03832422400 واحد امور قرارداد ها
 3. موضوع مناقصه :

1-3- واگذاري عمليات خدمات شهري شهرداري فرخ شهر به مبلغ برآورد اوليه 11/000/000/000 ريال براي يکسال

2-3- واگذاري عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز شهري فرخ شهر به مبلغ برآورد اوليه 6/800/000/000 ريال براي يکسال

3-3- واگذاري 9 فعاليت خدماتي و عمراني شهرداري فرخ شهر به مبلغ برآورد اوليه 17/000/000/000  ريال براي يکسال

 1. مجوزات : بر اساس بند 1 صورتجلسه شماره 9 مورخ 96/8/3 شوراي اسلامي شهر فرخ شهر
 2. فقط شرکتهاي واجد الشرايط و داراي صلاحيت پيمانکاري از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعي مي توانند در مناقصه شرکت نمايند .
 3. مبلغ ضمانت نامه جهت شرکت در مناقصه عمليات خدمات شهري 550/000/000 ريال ، مناقصه حفظ و نگهداري فضاي سبز 340/000/000 ريال و انجام 9 فعاليت خدماتي و عمراني شهرداري فرخ شهر 850/000/000 ريال مي باشد .
 4. قيمت فروش اسناد مناقصه براي هر کدام از امور فوق مبلغ 3/000/000ريال است که شرکت گنندگان مي بايست به حساب شماره 0110075199002 نزد بانک ملي بنام شهرداري فرخ شهر واريز گردد .
 5. مهلت فروش اسناد مناقصه : تا پايان وقت اداري رو  سه شنبه  مورخ 96/10/26 مي باشد .
 6. آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه :پايان وقت اداري روز چهارشنبه  مورخ 96/10/27 مي باشد .
 7. زمان برگزاري جلسه کميسيون معاملات شهرداري و بازگشايي پاکات روز پنج شنبه مورخ 96/10/28ساعت 9 صبح مي باشد .
 8. هزينه چاپ آگهي تبليغات بر عهده برنده مناقصه مي باشد .
 9. ساير شرايط و جزئيات در اسناد مناقصه و شرح خدمات مي باشد .
 10. شهرداري در رد يا  قبول پيشنهادات قيمت مختار است .

 

سيد عبدالحسين حسيني

شهردار فرخ شهر

افزودن دیدگاه

پیوندها 
                                          

                          

 

سرکار خانم معصومه کیانپور

   

سرکار خانم معصومه کيانپور به عنوان اولين شهردار زن در سال 1386 استان چهار محال و بختياري

آمار سایت

آنلاین ها
35
امروز
480
دیروز
629
هفته
4549
ماه
150999
کل
194045
 

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟