آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم

کد خبر: 15806 تاریخ انتشار: 1396/09/07
نمایش: 793
اخبار
آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم
1-نام دستگاه مناقصه گذار : شهرداري فرخ شهر
2-آدرس دستگاه مناقصه گذار : استان چهار محال و بختياري فرخ شهر ميدان معلم شهرداري فرخ شهر و شماره تلفن تماس 03832422400 واحد امور قرارداد ها
3-موضوع مناقصه :
1-3- واگذاري عمليات خدمات شهري شهرداري فرخ شهر به مبلغ برآورد اوليه 11/000/000/000ريال براي يکسال
2-3- واگذاري عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز شهري فرخ شهر به مبلغ برآورد اوليه 6/800/000/000 ريال براي يکسال
3-3- واگذاري 9 فعاليت خدماتي و عمراني شهرداري فرخ شهر به مبلغ برآورد اوليه 17/000/000/000 ريال براي يکسال
4-مجوزات : بر اساس بند 1 صورتجلسه شماره 9 مورخ 3/8/96  شوراي اسلامي شهر فرخ شهر
5-فقط شرکتهاي واجد الشرايط و داراي صلاحيت پيمانکاري از اداره کار تعاون ، کار و رفاه اجتماعي مي توانند در مناقصه شرکت نمايند .
6-مبلغ ضمانت نامه جهت شرکت در مناقصه عمليات خدمات شهري 550/000/000ريال ، مناقصه حفظ و نگهداري فضاي سبز340/000/000 ريال و انجام 9 فعاليت خدماتي و عمراني شهرداري فرخ شهر 850/000/000 ريال مي باشد .
7-قيمت فروش اسناد مناقصه براي هر کدام از امور فوق مبلغ 3/000/000 ريال است که شرکت گنندگان مي بايست به حساب شماره 0110075199002 نزد بانک ملي بنام شهرداري فرخ شهر واريز گردد .
8-مهلت فروش اسناد مناقصه : تا پايان وقت اداري رو  چهارشنبه  مورخ 22/9/96 مي باشد .
9-آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه :پايان وقت اداري روز پنجشنبه  مورخ 23/9/96 مي باشد .
10-زمان برگزاري جلسه کميسيون معاملات شهرداري و بازگشايي پاکات روز شنبه مورخ 25/9/96 ساعت 12:30 مي باشد .
11-هزينه چاپ آگهي تبليغات بر عهده برنده مناقصه مي باشد .
12-ساير شرايط و جزئيات در اسناد مناقصه و شرح خدمات مي باشد .
13-شهرداري در رد يا  قبول پيشنهادات قيمت مختار است .
 
سيد عبدالحسين حسيني
شهردار فرخ شهر

مشخصات خبر

مولف: سید رضا موسوی

افزودن دیدگاه

روز پاسدار گرامی باد

پیوندها 
                                          

                          

 

آمار سایت

آنلاین ها
1670
امروز
357
دیروز
366
هفته
3745
ماه
145756
کل
234032
 

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟