آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم

کد خبر: 15806 تاریخ انتشار: 1396/09/07
نمایش: 722
اخبار
آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم
1-نام دستگاه مناقصه گذار : شهرداري فرخ شهر
2-آدرس دستگاه مناقصه گذار : استان چهار محال و بختياري فرخ شهر ميدان معلم شهرداري فرخ شهر و شماره تلفن تماس 03832422400 واحد امور قرارداد ها
3-موضوع مناقصه :
1-3- واگذاري عمليات خدمات شهري شهرداري فرخ شهر به مبلغ برآورد اوليه 11/000/000/000ريال براي يکسال
2-3- واگذاري عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز شهري فرخ شهر به مبلغ برآورد اوليه 6/800/000/000 ريال براي يکسال
3-3- واگذاري 9 فعاليت خدماتي و عمراني شهرداري فرخ شهر به مبلغ برآورد اوليه 17/000/000/000 ريال براي يکسال
4-مجوزات : بر اساس بند 1 صورتجلسه شماره 9 مورخ 3/8/96  شوراي اسلامي شهر فرخ شهر
5-فقط شرکتهاي واجد الشرايط و داراي صلاحيت پيمانکاري از اداره کار تعاون ، کار و رفاه اجتماعي مي توانند در مناقصه شرکت نمايند .
6-مبلغ ضمانت نامه جهت شرکت در مناقصه عمليات خدمات شهري 550/000/000ريال ، مناقصه حفظ و نگهداري فضاي سبز340/000/000 ريال و انجام 9 فعاليت خدماتي و عمراني شهرداري فرخ شهر 850/000/000 ريال مي باشد .
7-قيمت فروش اسناد مناقصه براي هر کدام از امور فوق مبلغ 3/000/000 ريال است که شرکت گنندگان مي بايست به حساب شماره 0110075199002 نزد بانک ملي بنام شهرداري فرخ شهر واريز گردد .
8-مهلت فروش اسناد مناقصه : تا پايان وقت اداري رو  چهارشنبه  مورخ 22/9/96 مي باشد .
9-آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه :پايان وقت اداري روز پنجشنبه  مورخ 23/9/96 مي باشد .
10-زمان برگزاري جلسه کميسيون معاملات شهرداري و بازگشايي پاکات روز شنبه مورخ 25/9/96 ساعت 12:30 مي باشد .
11-هزينه چاپ آگهي تبليغات بر عهده برنده مناقصه مي باشد .
12-ساير شرايط و جزئيات در اسناد مناقصه و شرح خدمات مي باشد .
13-شهرداري در رد يا  قبول پيشنهادات قيمت مختار است .
 
سيد عبدالحسين حسيني
شهردار فرخ شهر

مشخصات خبر

مولف: سید رضا موسوی

افزودن دیدگاه

پیوندها 
                                          

                          

 

سرکار خانم معصومه کیانپور

   

سرکار خانم معصومه کيانپور به عنوان اولين شهردار زن در سال 1386 استان چهار محال و بختياري

آمار سایت

آنلاین ها
987
امروز
230
دیروز
1122
هفته
5895
ماه
159479
کل
174746
 

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟