ديدارشهردارفرخ شهرباجناب اقاي دکترمرتضوي شهردارمحترم مشهد

کد خبر: 15652 تاریخ انتشار: 1395/11/13 08:37:15
نمایش: 1591
اخبار
ديدارشهردارفرخ شهرباجناب اقاي دکترمرتضوي شهردارمحترم مشهدوجناب اقاي پيراسته مشاورشهردارپيرامون هماهنگي جهت حضورفرهنگي استان درمشهدالرضاوبرنامه هاي طرح ۲۰۱۷
دراين نشست البوم فرهنگي ويکدست لباس بومي ومحلي قهفرخي وکتاب پارسي سرايان بام ايرا ن وکتاب روزفرخ شهربه صورت نمادين تقديم استاندارومعاونت محترم عمراني گرديد.
نشست صميصي شهردارفرخ شهرونماينده معاونت عمراني استانداري باجناب اقاي مهندس مقدوري معاونت عمراني استانداري خراسان رضوي به جهت برنامه ريزي درراستاي  تهيه واجراي المان شهري واجراي برنامه هاي فرهنگي درمشهدالرضابه مناسبت انتخاب شهرمشهدبه عنوان پايتخت فرهنگي جهان اسلام ازسوي ايسسکودرسال ۲۰۱۷ يا(طرح ۲۰۱۷)

افزودن دیدگاه

پیوندها 
                                          

                          

 

آمار سایت

آنلاین ها
1004
امروز
701
دیروز
1483
هفته
9183
ماه
197180
کل
618932
 

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟