کد مطلب: 129037
دومين نشست هيات امنا باغ شهربا شهرداروشوراي اسلامي شهر
تاریخ انتشار : 1397/01/21
نمایش : 83
دومين نشست هيات امنا باغ شهر با شهردار وشوراي اسلامي شهربرگزارگرديد.
دومين نشست هيات امنا باغ شهر با شهردار وشوراي اسلامي شهر پيرامون رسيدگي به مسائل ومشکلات باغ شهر ومديريت آب وصرفه جويي در مصرف ونحوه پرداخت آب بها برگزار گرديد وموضوع مورد کارشناسي وتصميم گيري لازم قرار گرفت.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن