کد مطلب: 129027
جلسه ماهيانه شوراي فرهنگ عمومي بخش
تاریخ انتشار : 1396/12/03 07:30:53
نمایش : 166
 روز چهارشنبه مورخه ۹۶/۱۲/۲ در شهرداري فرخ شهر برگزار گرديد.
ومواردزير موردتصويب قرار گرفت.
 
 معرفي خبرنگار شهر - تشکيل کميته ترويج فرهنگ ايثار و شهادت - بررسي محدوده قانوني  شهر  و احداث  حوزه علميه خواهران مورد بررسي و کارشناسي  قرار  گرفت
 
 
 
مولف: سید اصغر موسوی
عکاس :محمدطاهردخت
ارسال کننده
ایمیل
متن