کد مطلب: 129010
کاشت نهال توسط شهردار فرخ شهر
تاریخ انتشار : 1396/10/23
نمایش : 256
کاشت نهال توسط شهردار فرخ شهر
در راستاي زيبا سازي و تکميل پروژه بلوار امام رضا (ع) فرخ شهر، شهرداري اقدام به احياي فضاي سبز و روشنايي بلوار نموده که با حضور شهردار ، معاون و کارکنان فضاي سبز عمليات غرس نهال آغاز گرديد .
 
 
 
مولف: سید اصغر موسوی
عکاس :سید رضا موسوی
ارسال کننده
ایمیل
متن