کد مطلب: 129008
يکشنبه 17/10/96 اقشار مختلف مردم هميشه در صحنه فرخ شهر در راهپيمائي شکوه وحدت ، انسجام و اقتدار مردمي نظام اسلامي شرکت کردند
حضور حماسي مردم فرخ شهر در راهپيمائي
يکشنبه 17/10/96 اقشار مختلف مردم هميشه در صحنه فرخ شهر در راهپيمائي شکوه وحدت ، انسجام و اقتدار مردمي نظام اسلامي شرکت کردند
تاریخ انتشار : 1396/10/18
نمایش : 317
حضور حماسي مردم فرخ شهر در راهپيمائي
 
يکشنبه 17/10/96 اقشار مختلف مردم هميشه در صحنه فرخ شهر در راهپيمائي شکوه وحدت ، انسجام و اقتدار مردمي نظام اسلامي شرکت کردند و با شعارهاي انقلابي مسير ميدان بسيج ، بلوار 22 بهمن ، خيابان شهدا تا ميدان انقلاب را پيمودند و خشم و انزجار خود را از استکبار جهاني و آشوبگران و دشمنان ايران اسلامي نشان دادند و يک بار ديگر با آرمانهاي شهدا ، امام و مقام معظم رهبري تجديد ميثاق نمودند .
 
 
 
 
مولف: سید اصغر موسوی
عکاس :سید رضا موسوی
ارسال کننده
ایمیل
متن