کد مطلب: 129004
آسفالت معابر خيابانهاي فرخ شهر
تاریخ انتشار : 1396/10/15
نمایش : 220

به منظور رفاه حال شهروندان، شهرداري اقدام به آسفالت معابر و کوچه ها مينمايد . که تا کنون کوچه 25 بلوار شهيد توسلي به مساحت 4500 متر مربع و کوچه شماره 16 جنب ترمينال مسافربري به مساحت 1700 متر مربع و ميدان کشاورز به مساحت 2500 متر مربع آماده سازي و آسفالت گرديده است . شايان ذکر است عمليات پخش آسفالت با اختصاص سهميه قير از طرف استانداري محترم در حال اجرا ميباشد .

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن