کد مطلب: 129002
مجمع عمومي صنفي کارگري ، کارگران بخش فرخ شهر برگزار گرديد
تاریخ انتشار : 1396/10/15
نمایش : 149

مجمع عمومي صنفي کارگري ، کارگران بخش فرخ شهر برگزار گرديد

 

انجمن صنفي کارگران بخش فرخ شهر اواخر سال 92 با تلاش و همکاري جمعي از استاد کاران ، کارگران و نظام مهندسي فرخ شهر شکل گرفت و بالاي 200 نفر عضو ثابت است . انجمن صنفي کارگران از تخصص هاي قالب بندي ، سنگ کاري ، برق کاري و ساير مشاغل برخوردار ميباشند . دراين نشست  که جمعي از مسئولين شهر حضور داشتند آقاي مهندس قادري پيرامون فرهنگ سازي و کم کردن مقاومت در برابر نوآوري ، ابزار و تکنولوژي جديد در ساختمان سازي که موجب تحول و توسعه در زمان احداث و صرفه جويي در مصرف انرژي ميشود سخنراني نمود . همچنين آقاي نادري رياست اداره بيمه تامين اجتماعي پيرامون مباحث بيمه اي و حوادث ناشي از کار صحبت کرد . شايان ذکر است آقاي مهندس مهدي حبيبي از کارشناسان شهرداري پيرامون ايمني در برابر زلزله و کاهش اثرات بلاياي طبيعي مطالبي را بيان داشت . در پايان انتخابات هيات رئيسه برگزار گرديد و 5 نفر عضو اصلي و يک نفر بازرس انتخاب گرديد .

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن