کد مطلب: 129001
آگهي مزايده عمومي
تاریخ انتشار : 1396/10/15
نمایش : 207
آگهي مزايده عمومي


( نوبت اول )


با موافقت شوراي اسلامي شهر ، شهرداري در نظر دارد نسبت به اجاره ساختمان کشتارگاه و يک دستگاه خودرو حمل گوشت از طريق مزايده کتبي اقدام نمايد . لذا متقاضيان محترم جهت دريافت اسناد مزايده و هماهنگي بازديد از محل تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 16/10/96 به شهرداري فرخ شهر امور قراردادها مراجعه نمائيد .
تلفن : 32428877

 

سيد عبدالحسين حسيني
شهردار فرخ شهر

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن