کد مطلب: 128985
تعريض و زير سازي مسير ميدان رخ تا گلزار شهداء
تاریخ انتشار : 1396/08/30 12:05:34
نمایش : 331
به منظور رفاه حال شهروندان و کنترل ترافيکي شهرداري اقدام به تعريض و زير سازي مسير ميدان رخ تا گلزار شهداء نمود .
 
 
 
مولف: سید اصغر موسوی
عکاس :سید رضا موسوی
ارسال کننده
ایمیل
متن