کد مطلب: 128981
​با قلبي آکنده از اندوه در گذشت جمعي از هموطنانمان را در حادثه دلخراش زلزله تسليت عرض مي نماييم
تاریخ انتشار : 1396/08/23 08:24:37
نمایش : 443
با قلبي آکنده از اندوه در گذشت جمعي از هموطنانمان را در حادثه دلخراش زلزله تسليت عرض مي نماييم
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن