کد مطلب: 128975
هم انديشي مدير عامل و هيات مديره شرکت تعاوني گلدره با رياست و اعضاي شوراي اسلامي شهر ، شهردار ، معاونين و کارشناسان شهرداري
تاریخ انتشار : 1396/08/10 07:44:02
نمایش : 469
هم انديشي مدير عامل و هيات مديره شرکت تعاوني گلدره با رياست و اعضاي شوراي اسلامي شهر ، شهردار ، معاونين و کارشناسان شهرداري پيرامون نحوه انتقال آب قنات بروي و مشارکت و همکاري در اجراي طرح هاي عمراني شهرداري فرخ شهر  (اصلاح هندسي تقاطع خيابان کشاورز و کوچه شهيد حبيبي ، هدايت آبهاي سطحي انتهاي خيابان ۱۷ شهريور ، اصلاح هندسي و رفع خطر راست گرد محور اصفهان به شهرکرد جنب پل سليمان خاطر و۰۰۰)
 
 
 
مولف: سید اصغر موسوی
عکاس :سید رضا موسوی
ارسال کننده
ایمیل
متن