کد مطلب: 128971
حضور کارشناسان سازمان حمل و نقل ترافيک در فرخ شهر
تاریخ انتشار : 1396/08/08 08:08:00
نمایش : 431
حضور کارشناسان سازمان حمل و نقل ترافيک در فرخ شهر
با حضور مهندس مهدي دولت آبادي ،  مهندس جعفر قاسم پور از کارشناسان اتحاديه سازمان حمل و نقل همگاني ومطالعاتي کشور  ، معاونين  و کار شناسان  شهرداري و سرپرست سازمان حمل و نقل همگاني فرخ شهر فعاليت هاي سازمان در خصوص بهبود عبور و مرور و تجهيز ناوگان شهر ي و اصلاح  هندسي نقاط حادثه خيز در شهر فرخ شهر  مورد بررسي قرار گرفت که پس از ارزيابي  حوه خدمات رساني و اقدامات انجام شده ،  ابراز رضايت نمودند همچنين مهندس حسيني شهردار فرخ شهر در ديدار با کارشناسان سازمان ضمن تقدير و تشکر با توجه  به تجارب ارزنده عزيزان  خواهان ارائه پيشنهادات و  راهکارهاي عملي براي خدمات رساني بهتر و تامين هزينه‌ها ي سازمان گرديد .
 
 
 
مولف: سید اصغر موسوی
عکاس :سید رضا موسوی
ارسال کننده
ایمیل
متن