کد مطلب: 128969
بررسي مسائل و مشکلات باغ شهر
تاریخ انتشار : 1396/08/01 07:44:47
نمایش : 517
با حضور مهندس حسيني شهردار -آقاي شمائي نائب رئيس شوراي اسلامي شهر ، مهندس موسويان رئيس کميسيون عمران و عضو شورا ، آقايان طاهريان -حبيبي ، زحمتکش  کارشناسان شهرداري و اعضا محترم هيات امنا باغ شهر مسائل و مشکلات باغ شهر  مورد بررسي قرار گرفت و  مهندس حسيني شهردار پيشنهاد بهسازي و محصور نمودن باغ شهر را مطرح نمود که پس از بيان نقطه نظرات  هيات امنا از  اجراي  ديوار سبز  استقبال کردند .
 
 
 
مولف: سید اصغر موسوی
عکاس :سید رضا موسوی
ارسال کننده
ایمیل
متن