کد مطلب: 128939
استعفا دکتر توحيدنيا شهردار فرخ شهر
تاریخ انتشار : 1396/06/04
نمایش : 742
دکتر فرشاد توحيدنيا شهردار فرخ شهر متن استعفا خود را به شوراي اسلامي شهر دوره پنجم ارائه داد .
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن