کد مطلب: 128938
سرپرست شهرداري فرخ شهر با نظر اعضاي شوراي اسلامي شهر دوره پنجم معرفي شد
تاریخ انتشار : 1396/06/02 12:42:31
نمایش : 855
سرپرست شهرداري فرخ شهر با نظر اعضاي شوراي اسلامي شهر دوره پنجم معرفي شد .مهندس سيد مهدي طاهريان به عنوان سرپرست شهرداري فرخ شهر معرفي گرديد.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن