کد مطلب: 128933
جلسه آشنايي مشاور وتشريح مسائل و مشکلات طرح جامع شهر فرخ شهر
تاریخ انتشار : 1396/05/21 13:08:14
نمایش : 660
به منظور آشنايي مشاور وتشريح مسائل و مشکلات  طرح جامع شهر فرخ شهر ،  باحضور دکتر توحيد نيا شهردار  ، خانم کيانپور نماينده شوراي اسلامي شهر ، مهندسين مشاور بازنگري طرح جامع و کارشناسان  شهرداري جلسه اي درشهرداري  برگزار گرديد که شهردار فرخ شهر  ضمن عنوان درخواست هاي مردمي - مسائل ومشکلات طرح را تشريح وبه استحضار حاضرين رساندند که موضوع جهت بررسي وکارشناسي بيشتر  به جلسه ديگر موکول گرديد .
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن