Menu
Close Menu
 
موقعیت جغرافیایی
فرخ شهر در شمال شرقی استان چهار محال وبختیاری در قسمت شرقی رشته کوه های زاگرس و در ارتفاع 2040 متری از سطح دریا واقع شده است. این شهر در 10 کیلومتری شهرکرد و 90 کیلومتری شهر اصفهان قرار دارد.

فرخ شهر در طول جغرافیایی 50 درجه و 58 دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 32 درجه و 17 دقیقه شمالی قرار دارد. از شمال به کوه های «برات» و «پنجه»، از جنوب به تپه ماهورهای خیرآباد، از غرب به اراضی کشاورزی دشت «غازدانی و گلستان» و از شرق به کوه های «برآفتاب حاجی»، «رخ» و«سه چاه» محدود می شود. مساحت منطقه فرخ شهر حدود 300 کیلو متر مربع است.

ناهمواری ها این شهر را از سه طرف احاطه نمودند و جهت رشته کوه های آن بیشتر شمالی -  جنوبی است. بلندترین ارتفاعات اطراف فرخ شهر کوه چفت با بیش از 3100  متر ارتفاع، در جنوب و دشت غازدانی و گلستان پست ترین نقطه فرخ شهر که در غرب آن واقع شده است.

 خاک این دشت از کیفیت و حاصل خیزی بالایی برخوردار است. تحولات زمین شناسی فرخ شهر مانند دیگر نواحی چهارمحال و بختیاری از دوره کرتاسه زیرین و در دوران دوم آغاز و شکل ظاهری آن در دوران سوم تکمیل شده است و امروزه فرخ شهر بر روی آبرفت های دوران چهارم قرار دارد.