Menu
Close Menu
 
وجه تسمیه فرخ‌شهر
قهفرخ نام پیشین فرخ شهر، در سال 1349 به پیشنهاد جمعی از اهالی و با اهتمام شهردار وقت به فرخ شهر تغییر یافت. این تغییر با استناد به نام «کی فرخ» یکی از پادشاهان پیشدادی در دوران پیش از اسلام انجام گرفت و وزارت داخله آن زمان بر این اساس با تغییر نام قهفرخ به فرخ شهر موافقت کرد.

در وجه تسمیه قهفرخ چنین استدلال می شود که، «قهفرخ» معرب واژه «کُه فرخ» مخفف «کوه فرخ» می باشد و از آنجایی که این شهر (در گذشته روستا بوده است) با کوه رخ همجوار بوده، کلمه «کوه فرخ» به مرور زمان و در اصطلاح عامیانه به «که فرخ» و به دلیل تأثیر زبان عربی در این منطقه به «قهفرخ» تبدیل شد و به مرور زمان بر اثر استعمال زیاد در  تلفظ عامیانه به قهفرخ تغییر یافته است.

ابن بطوطه جهانگرد مسلمان مغربی که در اوایل قرن هشتم هجری می زیسته است در توصیف خط سیر سیاحتی خود از شوشتر و مال امیر به سوی اصفهان به منزلگاهی به نام «کریوة الرخ» اشاره می کند که آخرین منطقه تحت حکومت اتابکان لر به حساب می آمده و وی پس از آن به مناطق وابسته به اصفهان رفته است.

سردار اسعد بختیاری در کتاب خود «تاریخ بختیاری» می نویسد احتمال دارد، کریوة الرخ همان کهفرخ یا قهفرخ باشد.

همچنین آقای حکیمی شهردار سابق فرخ شهر می فرمایند: مرحوم پروفسور حسابی در زمانی که برادر ایشان فرماندار کل چهارمحال و بختیاری بودند، جهت تفرج سفری به فرخ شهر داشتند. ایشان در این سفر عنوان داشتند:

« در سفرنامه یکی از سیاحان اروپائی، در کتابخانه ای درشهر پاریس خواندم که گذر وی به مکانی دلپذیر و زیبا در زمین همواری در سرزمین چهارمحال افتاده که نام آن «قفارخ» بوده و از آنجا که «قفا» به معنی پشت است، قفارخ یعنی«پشت کوه رخ».

عده ای نیز واژه قهفرخ را برگرفته از نام «پس فرخ»،  وزیر خسرو پرویز پادشاه ساسانی که مردی با تدبیر بود، می دانند و معتقدند؛ به اهتمام پس فرخ راهدارخانه ای در جوار کوه رخ بنا شد، که سنگ اول بنای قهفرخ بود.