سازمان حمل و نقل

مسئول سازمان:علیرضا کاوسی

سازمان حمل ونقل همگانی شهر فرخ شهر و حومه که مسئول مستقیم حمل ونقل همگانی خواهد بود، بر طبق ماده 84 شهرداری و بند پانزده ماده هفتاد و یک قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01، سازمان حمل و نقل همگانی که وابسته به شهرداری فرخ شهر می باشد، تأسیس گردید. در همین راستا اساسنامه سازمان در تاریخ  1383/01/15 تصویب و در تاریخ 1383/07/12 سازمان مذکور رسماً افتتاح و راه اندازی شد.

 

اهداف سازمان حمل و نقل و ترافيک :

 • تلاش برای بهبود امر عبور و مرور در شهر از طريق مطالعه ، برنامه ريزی ، طراحی ، آموزش
 • نظارت و هماهنگی در امر حمل و نقل و ترافيک شهر شيراز جهت جابجايی ايمن ، ارزان ، سريع ، و راحت مسافران ، عابران و کالا

 

وظايف سازمان حمل و نقل و ترافيک :

 • تهيه آمار و اطلاعات و ايجاد بانک اطلاعات حمل و نقل و ترافيک شهر و ارتباط با دستگاههای ذيربط
 • تهيه برنامه های کوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت .
 • تدوين نظام برنامه ريزی و تهيه طرحهای مورد نياز حمل و نقل و ترافيک شهر فرخ شهر و نظارت بر اجرای آنها .
 • ارائه پيشنهاد برای اصلاح قوانين ، آئين نامه ها ، استانداردها و ضوابط به مراجع ذيربط .
 • ارائه پيشنهاد تعداد مورد نياز ناوگان حمل و نقل عمومی به مراجع ذيصلاح . 
 • بکارگيری اشخاص حقيقی و حقوقی جهت اجرای اهداف سازمان .
 • انجام مطالعات مورد  نياز حمل و نقل درون شهری و به هنگام سازی ادواری آنها .
 • شرکت فعال در مجامع ملی ، آموزشی ، پژوهشی و مطالعاتی .
 • تدوين سياستها و خط مشی های اجرايی لازم .
 • اعمال نظارت بر اداره امور پارکينگ های حاشيه ای عمومی و خصوصی .
 • ارائه و اجرای خدمات مورد نياز شهرداری که مرتبط با اهداف سازمان باشد .
 • تهيه طرح ها و ارائه پيشنهاد برای جابجايی ايمن مسافر و کالا .
 • رعايت سياستها ، استانداردها ، قوانين و مقررات برای حفظ محيط زيست و کاهش مصرف انرژی در کليه طراحی ها و راه کارهای اجرايی .
 • تدوين و اجرای برنامه های آموزش عمومی برای ارتقاء سطح فرهنگ و رفتار ترافيکی شهروندان با بهره گيری از سياستهای آموزشی مصوب و همکاری ديگر دستگاهها .


ساختمان اداری سازمان حمل و نقل همگانی

ساختمان اصلی سازمان حمل و نقل همگانی فرخ شهر در محل پارکینگ عمومی شهرداری فرخ شهر واقع در بلوار 15 خرداد جنب سیلوی اداره غله استان چهار محال و بختیاری واقع گردیده است. این مکان که یکی از منابع درآمدزای سازمان و محل نگهداری از موتورها و ماشین های توقیفی نیروی انتظامی استان و حومه است.


نحوه کار سازمان


                                                          مینی بوس های واحد شهری:سازمان حمل و نقل همگانی در ابتدا با 4 دستگاه مینی بوس واحد شهری (2 دستگاه بنز و 2 دستگاه ایویکو مدل های 1368 و 1369 بوه)، 48 دستگاه تاکسی شهری و 15 آژانس تلفنی شروع به کار نمود.

در آبان ماه سال 1383 دو دستگاه مینی بوس ایویکو مدل A80  به این ناوگان اضافه گردید. در حال حاضر نیز سازمان دارای 9 دستگاه مینی بوس می باشد. همچنین مقرر گردید با پیگیری شهردار (خانم کیان پور)، تا پایان سال 1386 هفت دستگاه مینی بوس دیگر نیز به این ناوگان اضافه شود. در حال حاضر 4 مینی بوس در سطح شهر فعال است که مسیر خطوط آنها به شرح ذیل می باشد:

1. خط بیمارستان تأمین اجتماعی -  بلوار 15 خرداد - خ امام - خ 17 شهریور -  شهرک قائمیه - بلوار توسلی.

2.  خط یحیی آباد -  بلوار توسلی -  خ ولیعصر -  بلوار 22 بهمن -  خ امام ترمینال -  بلوار 15 خرداد.

3.  خط بیمارستان - بلوار 15 خرداد - خ امام - خ شهداء - بلوار فدائیان - بلوار چمران - خ ولیعصر.

4.  میدان شهداء - بلوار 15 خرداد - خ امام - خ 17 شهریور-  خ سرحدی - خ سعدی -  مطهری -  یحیی آباد .لازم به ذکر است از آن جایی که سازمان حمل و نقل همگانی فرخ شهر، از نظر مالی قادر به ایجاد کیوسک و مراکز فروش بلیط به طور مستقل نیست، لذا  فروش بلیط را به صورت کارمزدی (5%  درصد) در اختیار بخش خصوصی و مغازه داران قرار داده است.


                                                                   تاکسی های شهری:

از زمان افتتاح سازمان تا سال 1386 فرخ شهر دارای 48 دستگاه تاکسی شهری بوده است که از مهرماه سال 1386 به بعد تعداد 4 دستگاه تاکسی خطی دیگر نیز در مسیر خیابان های 17 شهریور -  خ امام -  بلوار 15 خرداد  و شهرک قائمیه اضافه گردید.


                                                                     آژانس های تلفنی:

این سازمان دارای 19 شرکت مسافربری (آژانس تلفنی) است که دوتا از این 19 شرکت  بین شهری می باشد. یکی از آنان در مسیر فرخ شهر –  شهرکرد و شرکت دیگر بین فرخ شهر - کیار شرقی در تردد می باشند. در ضمن 2 تا از این شرکت ها در قالب آژانس بانوان و 15 شرکت دیگر، آژانس های درون شهری هستند.