تاریخچه شهرداری

فرخ شهر یکی از بلاد کهن در استان چهار محال و بختیاری، که طی جریان ها و فراز و نشیب های تاریخی  و سیاسی یکی از شهرهای ماندگار استان است. این شهر که از توابع شهرستان شهرکرد می باشد دارای فرهیختگان بزرگی است و از سال 1336 تاکنون یعنی حدود نیم قرن است که دارای شهرداری  می باشد. شهرداری فرخ شهر فعالیت خود را حول محورهای عمرانی، خدماتی و فرهنگی در پیش گرفته و تلاش می نماید تا با جلب مشارکت های مردمی، در راستای اهداف خود که تأمین رفاه حال شهروندان است،  برای جلب رضایت آنان تلاش نماید. شهرداری  فرخ شهر دارای درجه  هفت و در حال حاضر حدود 170 نفر پرسنل (رسمی، قراردادی و شرکتی) در واحدهای مختلف دارد. این شهرداری از بدو تاسیس تاکنون 30 نفر شهردار و سرپرست داشته، که تعداد11 نفر آنان در دوران قبل از انقلاب اسلامی و تعداد 19 نفر آنان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مسئولیت اداره شهر را به عهده داشته اند.