مشخصات شهردار

شهردار فرخ شهر

مهندس سید عبدالحسین حسینی

رزومه مدیریتی
رزومه مختصری از مدارک و سوابق خدماتی ایشان به شرح ذیل به عرض شهروندان عزیز و گرامی می رسد:

  ‌                          ▫️▫️▫️
 
🔸دانش آموخته فوق لیسانس مدیریت کشاورزی.

🔸دانش آموخته فوق لیسانس برنامه ریزی شهری.
 
🔸شهردار رامهرمز ازسال ۱۳۹۲ تا کنون.

🔸شهردار اسبق ایذه از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۲.

🔸شهردار اسبق شهر قلعه تل از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۱.

🔸معاون اسبق شهرداری ایذه از سال ۱۳۸۳تا سال ۱۳۸۶.

🔸نماینده برگزیده شهرداران استان خوزستان.
 
🔸هیات مدیره سازمان همیاری شهرداری های استان خوزستان.

🔸شهردار برتر استان خوزستان طی سالهای ۸۷ و ۸۸ و ۸۹ .

🔸شهردار برتر ایران در عرصه مدیریت بحران در سال ۹۲.

🔸شهردار برتر ایران در زمینه مدیریت شهرسازی در رده شهرهای زیر کلان شهر.

🔸شهردار برتر سال ۱۳۹۲ ایران در زمینه شهر الکترونیک.

🔸شهردار فرخ شهراز مورخه96/7/20تاکنون