واحدرايانه وانفورماتيك

-

نام مسئول : محمد طاهردخت                                                                                                

این واحد از ابتدای سال 87 در شهرداری تاسیس شد.اکنون که عصر تکنولوژی رایانه است ، کشور و یا دولتی که از این علم بهره گیری مناسب تری داشته باشد ، مسیر کوتاهتری را برای رسیدن به اهدافش می پیماید . بنابراین دولت محترم برای جامه عمل پوشاندن به این هدف تاکید بر تحقق دولت الکترونیک دارد که واحدهای رایانه و خدمات ماشینی ادارات و سازمانها ، بازوهای اجرایی این مهم می باشند .

ایجاد بستر مناسب جهت پیاده سازی اتوماسیون اداری و در نهایت تحقق دولت الکترونیک ، مشاوره در امور خرید و تجهیز شهرداری به دستگاههای رایانه ، تعمیر و نگهداری سخت افزاری رایانه های شهرداری و رفع اشکال و آموزشهای مورد نیاز واحدهای شهرداری از جمله وظایف این واحد می باشد .

 

حوزه فعالیت های واحد رايانه

1-      مدیریت سیستم اتوماسیون اداری

2-      مدیریت ، جمع آوری مطالب و بروز رسانی وب سایت شهرداری و شورای اسلامی شهر فرخ شهر

3-   مدیریت نرم افزاری و سخت افزاری  شبکه کامپیوتری  شهرداری و شورای اسلامی شهر

4-   انجام طراحی کامپیوتری جهت موارد مورد نیاز شهرداری و شورای اسلامی شهر

5-   برگزاری دوره های آموزشی IT جهت پرسنل شهرداری

6-بروز رسانی نرم افزلرهای شهرداری