درآمد

نام مسئول : هاشم سلطان نژاد

شرح وظايف

1-محاسبه درآمدها و مميزي حسابها ونگهداري حساب درآمدها و طبقه بندي درآمدها

2-ايجاد محلهاي درآمد و پيشنهاد به وزارت كشور جهت تصويب 

3-وصول عوارض از اماكن و املاك ، اتومبيلهاي سواري ، كرايه و بياباني ، فخاران ، سينما، پيشه وران ، معاملات وغيره 

تشريح وصولي عوارض ها ي شهرداري


1- عوارض اسناد رسمي

2- عوارض بليط هواپيمايي  

3- عوارض بر پروانه ساختماني

4- عوارض بر مازاد تراكم

5- عوارض بر تفكيك اراضي و ساختماني

6- عوارض بر بالكن و پيشامدگي

7- عوارض بر شماره گذاري و ساليانه موتور سيكلت

8- عوارض بليط مسافرت و باربري

9- عوارض صدور پروانه ساختماني  

10-عوارض بر اماكن عمومي (هتل و مسافرخانه و غيره)

11- عوارض بر پروانه هاي كسب و پيشه و حق صدور پروانه كسب

12- عوارض بر قرار دادها  

13- عوارض فخاري (كوره آجر پزي)

14- عوارض ذبح دام و طيور

15- عوارض بر ميادين ميوه تره بار

16- عوارض 3 درصد حق نظاره مهندسين ساختمان

17-عوارض حذف پاركينگ  

18- عوارض ساليانه خودروهاي سواري و ساير وسائط نقليه  

19- عوارض حق بيمه حريق  

20- عوارض 1% توليد كارخانجات  

21- عوارض حق آسفالت و لكه گيري و ترميم حفاري  

22- عوارض حق كارشناسي  

23 - عوارض آگهي هاي تجاري سطح شهر

 24- در آمد كشتارگاه

25- عوارض بازار روز و دست فروشان  

26- عوارض جريمه كميسيون ماده صد  

27- عوارض جرايم تخلفات ساختماني

28- عوارض قطع اشجار  

29- عوارض جريمه هاي سد معبر