Menu
Close Menu
 
شهردار فرخ‌شهر

  دکترفرشاد توحیـــدنیا
 
تور مجازي گردشگري
آرشیو  
  مرداد 96  (4)
  تیر 96  (19)
  خرداد 96  (22)
  اردیبهشت 96  (31)
  فروردین 96  (4)
  اسفند 95  (8)
  بهمن 95  (17)
  دی 95  (21)
  آذر 95  (19)
  آبان 95  (3)
  مهر 95  (5)
اوقات شرعی
آمار سایت
آنلاین ها
9
امروز
253
دیروز
629
هفته
3628
ماه
69037
کل
83169
 
پیوندها
emam

farsan-rahbari

riiisat 4575

3

6

aa

sh-chb

bib
امور مالی

نام مسئول :فردین ابراهیمی

شرح وظایف :

1-      نظارت بر کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی و صدور دستورات و تعلیمات لازم و کوشش در رفع نواقص کار.

2-      تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن وظایف در برنامه مذکور.

3-      تهیه گزارش های مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری.

4-      نظارت در نگهداری حساب های هزینه و نظارت در ممیزی و رسیدگی لیست ها و اسناد هزینه.

5-      بررسی عملکرد مالی کلیه واحدهای تابعه شهرداری و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری آنها.

6-      انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات مصوب طبق مقررات مالی و شهرداری ها.

7-      کنترل و تائید عملیات مربوط به دریافت و پرداخت های روزانه ، ماهانه و تطبیق حساب ها.

8-      تهیه و تنظیم بودجه متمم و اصلاح بودجه ، تفریغ بودجه با توجه به آئین نامه مالی شهرداری ها و دستورالعمل های صادره و ارائه آن به مراجع ذیصلاح.

9-      شرکت در کمیسیون ها و جلساتی که طبق آئین نامه ذیربط بعهده امور مالی می باشد.

10-   نظارت در تهیه وسایل مورد نیاز کلیه واحدهای شهرداری با در نظر گرفتن اعتبارات مصوب و نظارت در انجام تشریفات مناقصه و مزایده در معاملات شهرداری در اجرای آئین نامه معاملاتی شهرداری ها.

11-   مراقبت در حفظ کلیه اموال شهرداری و نظارت در حسن اداره امور انبارهای موجود در واحدهای تابعه و انجام وظایف انبارداران.

12-   انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف مافوق در حدود وظایف ارجاع می گردد.