باغ‌شهر

نام واحد : باغ شهر

نام مسئول : مهدی حبیبی

  

 شهر یکی از پدیده های بشری در محیط زیست به منظور اسکان ، تامین معیشت و داشتن  روابط اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی است . احساس لزوم اسکان در یک نقطه و احتیاج به زندگی در کنار یکدیگر و لازم وملزومات دیگر ، انسان را بر آن داشته است که هماهنگ با محیط طبیعی و داده های ساختمانی در محیط اطراف خود اقدام به احداث مسکن نماید .به عبارت  ساده و کامل مجموعه ای از عوامل طبیعی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی باعث شده اند که آدمی اقدام به شهرسازی نماید برای احداث یک شهر باید تدابیری اندیشید که احتیاجات اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی و مشکلات شهری را به حداقل رساند. از جمله این تدابیر می توان به بسط روابط اجتماعی ، اقتصادی و ایجاد محیط های سالم و راحت ، کاهش یا به حداقل رساندن اثرات سوء زندگی شهری نزدیک ساختن شهرنشین به طبیعت و کاهش دادن عوامل نا مساعد در زندگی شهری اشاره کرد .استفاده بهینه از محدوده شهر ها و ایجاد باغ ویلا تفکر نوینی بود که می توانست انسان را با محیط اطراف آشتی دهد و به او بیاموزد از جنگ با طبیعت و محیط زیست دست بردارد . این تفکر باعث گردید تا زمین بایری که در اختیار شهرداری فرخ شهر می باشد جهت احداث باغ شهر در نظر قرار گیرد .

سیستم آبیاری فضای سبز:

توسعه و بهره برداری صحیح از منابع آب مسئله مهمی است که به تمام ممالک جهان مربوط می شود و در اکثر ممالک خصوصاً مناطق خشک و نیمه خشک مانند کشور ایران صرفه جوئی و بهره برداری درست از آب امری ضروری است .

یکی از راههای اساسی جهت صرفه جوئی در مصرف آب و بالا بردن راندمان آبیاری استفاده صحیح از سیستم های آبیاری تحت فشار است . لذا در سالهای اخیر استعمال این سیستمها بسیار رایج و معمول شده است .

آبیاری قطره ای یک روش آبیاری بصورت تحت فشار است که در سطح و یا زیر خاک بصورت قطره از طریق قطره چکان پخش می شود که مهمترین محاسن این روش عبارتند از :

1-   صرفه جوئی در مصرف آب و افزایش بازده آبیاری

2-   عملیات زراعی آسانتر و کاهش هزینه های کارگری

3-   امکان کاربرداین سیستم در خاکهای صخره ای و شیبهای تند

4-   افزایش محصول در مقایسه با سایر روشهای آبیاری

5-   کاهش مشکلات ناشی از علفهای هرز و کاهش هزینه  مبارزه با آن

 

در طرح مطالعاتی باغ شهر پیش بینی های لازم به منظور انجام آبیاری قطره ای درختان صورت گرفته است . ازجمله :

1-   جداسازی آب شرب و کشاورزی از یکدیگر

2-   مطالعات و پیگیری های لازم جهت خرید و نصب دستگاه کنترل مرکزی که این دستگاه حفظ و کنترل فشار در سیستم و اضافه نمودن سم و کودهای شیمیائی به  شبکه را بر عهده دارد .

3-   ابلاغ به مالکین جهت ایجاد شبکه قطره ای در قسمت فضای سبز پلاکها

 

 

عملکرد پروژه باغ شهر (از سال 82 الی 86 )

 

ردیف

نوع عملیات اجرائی

سال اجراء

مقدار عملیات

قراردادمربوطه

1

خاکبرداری خیابانهای فاز یک

1381

40000 مترمکعب

قسمت امانی با ماشین آلات

2

خاکریزی خیابانهای فاز یک

1382

70000 متر مکعب

شهرداری و کرایه ای

3

جدول گذاری باغ شهر

1383

به طول 7000 متر

قرارداد شماره

4

تهیه از بیلت و میخ کوبی فاز یک باغ شهر و پلاک بندی

1383

420000  مترمربع

قرارداد شماره

5

خرد کردن سنگهای قله ای باغ شهر

1384

2500 متر مکعب

با پیکور کرایه ای

6

اجرای لوله گذاری فاز یک باغ شهر

1384

1384

سایز 250 الی 63 میلی متر به میزان 10605 متر طول

قرارداد شماره 394/3- 24/1/84

قرارداد شماره 3785 – 15/5/85

7

اجرای لوله انشعابات 4/3 و 2/1 شرب و کشاورزی

1385

4698 متر طول

قراردادشماره 3785 – 15/5/85

8

تسطیح و خاکریزی و خاکبرداری در خیابانهای قسمت فاز دو

1384

25000 مترمکعب خاکریزی

خاکبرداری 45000 مترمکعب

با ماشین آلات کرایه ای و شهرداری

9

تسطیح محل پلاکها

1385

650000 متر مربع

ماشین آلات کرایه ای و شهرداری

10

خاکبرداری محل پلاکها و خیابانها که پس از تسطیح بالاتر از کف مورد نیاز بودند

1385

37000 مترمکعب

ماشین آلات کرایه ای و شهرداری

11

درخت کاری پلاکهای باغ شهر

1385

7000 اصله مثمر

امانی

12

گودبرداری محل درختها

1385

7000 عدد گود

ماشین آلات شهرداری

13

اجرای پایه برق

1385

110 مورد

 

14

اجرای کمربند سبز روبروی باغ شهر

1386

به طول 2 کیلومتر به تعداد 4000 اصله درخت غیر مثمر

 

15

درخت کاری پلاکهای باغ شهر

1386

5000 اصله درخت مثمر